Authorการประชุมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (ครั้งที่ 4 : 2512 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Titleรายงานสรุปผลการประชุมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1-7 เมษายน 2512 / สมาคมบริการนักศึกษานานาชาติ
Imprint พระนคร : สมาคม, 2512
Descript 70 หน้า

สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 บ173รCHECK SHELVES