Authorการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ (ครั้งที่ 1 : 2523 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม)
Titleอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ : รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก วันที่ 16-18 และ 25-27 กันยายน 2523 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2524
Descript 186 หน้า : ภาพประกอบ

การพัฒนาชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ) การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษากับการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน สถาบันอุดมศึกษา -- หลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ก27รงCHECK SHELVES