Titleศึกษาต่อต่างประเทศประเทศอังกฤษ / ส่วนวิชาการ สำนักบริการ ธนาคารกสิกรไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2522
Descript 161 หน้า : ภาพประกอบ

สถาบันอุดมศึกษา -- อังกฤษ การศึกษาในต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)378.42 ก183ศLIB USE ONLY