Authorรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
Titleการวางแผนและการจัดการหน่วยวิชาการ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 99 หน้า ; 26 ซม

การบริหารการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1 ร112กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1 ร112กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1 ร112กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1 ร112กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 001475LIB USE ONLY
Education Library : Stack378.107 ร112กCHECK SHELVES