Authorการอบรมวิจัยปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8 : 2527 : พัทยา)
Titleเอกสารโครงการอบรมวิจัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 เรื่อง การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน จัดโดย กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 23-27 ก.ย. 2527 ณ Sew View Hotel เมืองพัทยา จ. ชลบุรี
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527
Descript 400 หน้า ; 28 ซม

การศึกษา -- วิจัย การพัฒนาคน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)375.006 ก528อCHECK SHELVES