Titleเส้นทางยังไม่สิ้นสุด ที่ระลึกครบรอบเจ็ดปี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ลำปาง 5 ตุลาคม 2527
Imprint เชียงใหม่, : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2527
Descript 175 หน้า : ภาพประกอบ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- รวมเรื่อง การพัฒนาชนบท การศึกษาผู้ใหญ่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 ส897CHECK SHELVES