Authorโมหัมมัด อับดุลกาเดร์
Titleสภาพสังคมไทยกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใช้เทคนิคทางสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน สนับสนุมการศึกษานอกระบบโรงเรียน / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2519
Descript 55 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาผู้ใหญ่ -- ไทย การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.9593 ม89สCHECK SHELVES