Titleการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในภูมิภาคซีมิโอ 2516-2517 / องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ; แปลโดย พรรณศรี วิชากรกุล
Imprint กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517
Descript 64 หน้า

การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาชุมชน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.959 ร357กCHECK SHELVES