Authorอวยชัย จันทปัญญาศิลป์
Titleรายงานการวิจัย วิเคราะห์การดำเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ / [อวยชัย จันทปัญญาศิลป์]
Imprint อุบลราชธานี : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2528
Descript 125 หน้า ; 28 ซม

การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.27 อ436รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)374.27 อ436รCHECK SHELVES