Titleรายงานการวิจัยโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล โครงการวิจัยร่วมระหว่างกรมสามัญศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / กรมสามัญศึกษา
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, [25--]
Descript 125 หน้า

การศึกษาขั้นมัธยม -- วิจัย โรงเรียนมัธยมศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.593072 ส26รCHECK SHELVES