Titleสภาพมัธยมศึกษาตอนต้นและโอกาสการเข้าศึกษา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 25--]
Descript 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การศึกษาชั้นมัธยม -- สถิติ การศึกษา -- ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)373.593 ค1411สLIB USE ONLY