Titleที่ระลึก งานนิทรรศการส่งเสริมวิชาชีพ / (จัดโดย) วิทยาลัยเท็คนิคภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 23 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2523
Descript 111 หน้า

การศึกษาทางอาชีพ -- รวมเรื่อง อาชีพ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.26 ท535CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.26 ท535CHECK SHELVES