Titleเอกสารประกอบการเรียน วิชาบริหาร 321 การฝึกอบรมบุคคลากรเพื่อการวางแผน / รวบรวม (โดย) ประหยัด หาสิตะพันธุ์
Imprint สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2525
Descript 77 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาขั้นมัธยม การบริหารการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373.12 อ884CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)373.12 อ884CHECK SHELVES