Titleประมวลบทความเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา / รวบรวมและเรียบเรียงโดย บุญเจือ ไชยกัฏ และ วีระ อำพันสุข
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2513
Descript 607 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

การศึกษาโดยทั่วไป -- การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม -- ปัญหาเยาวชน -- การขยายปริมาณและปรับปรุงคุณภาพการมัธยมศึกษา -- โรงเรียนมัธยมแบบประสม -- ปัญหาโรงเรียนราษฎร์ -- ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักวิชาในแง่ต่างๆ -- การอุดมศึกษา -- ปกิณกะเกี่ยวกับการศึกษา


การศึกษาขั้นมัธยม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)373 ว38ปCHECK SHELVES