Authorสุวรรณ ปะวรรณจะ
Titleการศึกษาความสามารถของนักเรียนและองค์ประกอบบางประการ ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครู และในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู / สุวรรณ ปะวรรณจะ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา, 2528
Descript 102 หน้า ; 26 ซม

โรงเรียนประถมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ส869กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ส869กCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 ส47กCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.011 ส47กCHECK SHELVES