Authorปรีชา นิพนธ์พิทยา
Titleการประถมศึกษากับการพัฒนา / ปรีชา นิพนธ์พิทยา
Imprint กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 459 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ การศึกษาขั้นประถม การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การสอน การศึกษา -- หลักสูตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ป467กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ป467กCHECK SHELVES