Authorทวี ทิมขำ
Titleพัฒนาการของการประถมศึกษาในประเทศไทย / ทวี ทิมขำ
Imprint ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2523
Descript 265 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษา -- ไทย การศึกษาขั้นประถม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ท185พCHECK SHELVES