Titleสภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1 - 6 / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 112 หน้า

การศึกษาขั้นประถม -- การจัดการ การศึกษา -- ไทย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ค1411สภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.9593 ค1411สภCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab372.1 ค1411สCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab372.1 ค1411สCHECK SHELVES