Authorประเทิน มหาขันธ์
Titleวิธีการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ในชั้นประถมศึกษา / ประเทิน มหาขันธ์
Imprint [พระนคร] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2512
Descript 103 หน้า : ภาพประกอบ

คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.7 ป17วCHECK SHELVES