Authorสุปรียา มาลากาญจน์
Titleการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา / สุปรียา มาลากาญจน์
Imprint นครศรีธรรมราช : โครงการตำราและเอกสารวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 122 หน้า ; 28 ซม

ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.6044 ส824กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.6044 ส824กCHECK SHELVES