Authorบันลือ พฤกษะวัน
Titleอุปเทศการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา แนวบูรณาการทางการสอน / บันลือ พฤกษะวัน
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522
Descript 205 หน้า

การศึกษาขั้นประถม ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.6044 บ115อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.6044 บ115อCHECK SHELVES
Education Library495.9107 บ115อภCHECK SHELVES
Education Library495.9107 บ115อภCHECK SHELVES
Education Library495.9107 บ115อภCHECK SHELVES