Authorพิสิทธิ์ สารวิจิตร
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง โครงการวิเคราะห์ความสามารถในการอ่าน และความสัมพันธ์ของการอ่านกับองค์ประกอบซึ่งส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้านชายแดน / โดย พิสิทธิ์ สารวิจิตร, บุญธรรม คำพอ และ ผดุง อารยะวิญญู
Imprint กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523
Descript 277 หน้า

การอ่าน -- วิจัย การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.4 พ779รCHECK SHELVES