Authorประหยัด จันทร์ชมภู
Titleวิธีสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา / (โดย) ประหยัด จันทร์ชมภู (และ) ประสพสันต์ อักษรมัต
Imprint กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2518
Descript 131 หน้า : ภาพประกอบ

วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.35 ป17วCHECK SHELVES