Authorสุทิน ฉิมโฉม
Titleองค์ประกอบเกี่ยวกับครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคะแนนความสามารถพื้นฐาน และอัตราการเลื่อนชั้นของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตยากจนและเขตไม่ยากจน / (โดย) สุทิน ฉิมโฉม (และ) เตือนจิตต์ จิตต์อารี
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา, [2527]
Descript 149 หน้า

โรงเรียนประถมศึกษา -- วิจัย นักเรียน -- วิจัย การศึกษาชั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ส779อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ส779อCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection371.27 ส443อCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.128 ส779อCHECK SHELVES