Authorประเสริฐ ทองประเจียด
Titleองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 / โดย ประเสริฐ ทองประเจียด, สมชาย หลั่งหมอยา
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528
Descript 80 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

การศึกษาขั้นประถม -- วิจัย นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย การเลื่อนชั้นเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ป419อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.128 ป419อCHECK SHELVES