Authorปรีชา นิพนธ์พิทยา
Titleเส้นทางสู่ผู้บริหารการศึกษา / ปรีชา นิพนธ์พิทยา, สุทิน เนียมพลับ
Imprint กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [175] หน้า ; 27 ซม

การบริหารการศึกษา การศึกษาขั้นประถม โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร กฎหมายการศึกษา โรงเรียน -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.12 ป467สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.12 ป467สCHECK SHELVES
Education Library371.2 ป173สCHECK SHELVES