Titleการวิเคราะห์ดรรชนีบางประการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521]
Descript 22 หน้า

โรงเรียนประชาบาล -- สถิติ การศึกษาประชาบาล -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)372.10421 ค1411กLIB USE ONLY