Authorมนัส ภาคภูมิ
Titleองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ ครู นักเรียน และโรงเรียนที่สัมพันธ์กับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอที่มีขนาดต่างกัน / โดย มนัส ภาคภูมิ และ บรรจง เรืองสะอาด
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527
Descript 93 หน้า

โรงเรียนประถมศึกษา -- วิจัย การศึกษาขั้นประถม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.011 ม165อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.011 ม165อCHECK SHELVES