Titleผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง เมื่อเทียบกับหลักสูตร : รายงานการวิจัย / ฝ่ายวิชาการ กรมสามัญศึกษา
Imprint พระนคร : กรม, 2511
Descript 229 หน้า : ภาพประกอบ

การวัดผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.8 ส26ผCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection372.19 ส26ผCHECK SHELVES