Authorการประชุมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเรื่อง งานบริการนักศึกษา (ครั้งที่ 3 : 2511 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Titleรายงานสรุปผลการประชุมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เรื่องงานบริการนักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1-3 พ.ย. 2511 / สำนักงานเลขาธิการสมาคมบริการนักศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
Imprint พระนคร : สำนักงาน, 2512
Descript 26 หน้า

นักศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.8 ล51รCHECK SHELVES