Authorบันลือ พฤกษะวัน
Titleแนวการสอนสำเร็จรูป (คู่มือครูสอน ป. 5) ตามแนวการสอนแบบบูรณาการ / บันลือ พฤกษะวัน
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2525
Descript 382 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.36 บ115นกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.36 บ115นกCHECK SHELVES
Education Library371.36 บ115นCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab371.39442 บ115นสCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab371.39442 บ115นสCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab371.39442 บ115นสCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab371.39442 บ115นสCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab371.39442 บ115นสCHECK SHELVES