Authorสุทิน เนียมพลับ
Titleเทคนิคการสอนและประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ / สุทิน เนียมพลับ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิศวการพิมพ์, 2525
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 358 หน้า : ภาพประกอบ

การสอน การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร การฝึกสอน การสอนด้วยสื่อ การวัดผลทางการศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา กฎหมายการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3028 ส779ทCHECK SHELVES