Titleเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ การเรียนการสอนตามโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม 18-24 พฤษภาคม 2521 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก / ทบวงมหาวิทยาลัย
Imprint [กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2521?]
Descript 126 หน้า

การสอน การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 371.3 ท15อLIB USE ONLY