Titleวิธีสอนแผนใหม่ในชั้นประถมศึกษา / โดย ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint [พระนคร] : ไทยวัฒนาพานิช, 2499
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 415 หน้า : ภาพประกอบ

การสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3 ก19วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3 ก19วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.3 ก19วCHECK SHELVES