Authorเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
Titleหลักเบื้องต้นของการวัดผลการศึกษา / (โดย) เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (และ) เอนกกุล กรีแสง
Imprint พิษณุโลก : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 245 หน้า : แผนภูมิ

กาารวัดผลทางการศึกษา ข้อสอบ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ส573หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 ส573หCHECK SHELVES