Authorนิพนธ์ กินาวงศ์
Titleหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน และการนิเทศการศึกษา / นิพนธ์ กินาวงศ์
Imprint พิษณุโลก : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงแก้ไข)
Descript 157 หน้า : แผนภูมิ

SUBJECT

  1. โรงเรียน -- การบริหาร
  2. การนิเทศการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.2 น616หCHECK SHELVES