Titleรายงานการสำรวจสภาพทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม และปัญหาความต้องการเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุ ของโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม / (โดย) มนตรี แย้มกสิกร ... [ละคนอื่น ๆ]
Imprint สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา, 2525
Descript 169 หน้า

โรงเรียนชนบท -- วิจัย การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.01 ม15รCHECK SHELVES