Titleวิวัฒนาการทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร / สุรัตน์ วรางค์รัตน์, บรรณาธิการ
Imprint สกลนคร : สำนักงานจังหวัดสกลนคร, 2526
Descript 124 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ โรงเรียน -- ทำเนียบนาม สงฆ์ -- การศึกษา สกลนคร -- โรงเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ส121วCHECK SHELVES