Titleล้านนากับการศึกษาแบบใหม่ : รวมบทความ
Imprint เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการเฉลิมฉลอง 60 ปี วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527
Descript 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ล266CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ล266CHECK SHELVES
Arts Library : StackLA1220 ล225CHECK SHELVES
Arts Library : StackLA1220 ล225CHECK SHELVES