Titleรายงานวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
Imprint กรุงเทพฯ : พัฒนศึกษา, 2526
Descript 77 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- เชียงราย การวางแผนการศึกษา เชียงราย -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ช612รCHECK SHELVES