Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2524 (จังหวัดในเขตการศึกษา 9, 10, 11, 12 และจังหวัดลพบุรี กับ ประจวบคีรีขันธ์) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 132 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ

การศึกษา -- ไทย การพัฒนาการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411รงCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411รงCHECK SHELVES