Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 55 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- อุตรดิตถ์ การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา อุตรดิตถ์ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร อตCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร อตCHECK SHELVES