Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 116 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- สุรินทร์ สุรินทร์ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร สรCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร สรCHECK SHELVES