Titleรายงานผลการวิจัย การวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 156 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร สฎCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร สฎCHECK SHELVES