Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำพูน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 43 หน้า

SUBJECT

  1. การศึกษา -- ไทย -- ลำพูน
  2. การพัฒนาการศึกษา
  3. การวางแผนการศึกษา
  4. ลำพูน -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลพCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลพCHECK SHELVES