Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำพูน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 43 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ลำพูน การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา ลำพูน -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลพCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลพCHECK SHELVES