Titleรายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดลำปาง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 67 หน้า

การศึกษา -- ไทย -- ลำปาง การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา ลำปาง -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ลปCHECK SHELVES