Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2523-2527 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 78 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- มหาสารคาม การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา มหาสารคาม -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร มคCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.9593 ค1411ร มคCHECK SHELVES