Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดภูเก็ต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 123 หน้า : แผนที่

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- ภูเก็ต ภูเก็ต -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ภกCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร ภกCHECK SHELVES