Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดแพร่ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 94 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- แพร่ การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา แพร่ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พรCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พรCHECK SHELVES