Titleรายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524
Descript 96 หน้า : แผนที่

การศึกษา -- ไทย -- พะเยา การพัฒนาการศึกษา การศึกษา -- การสอน พะเยา -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พยCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.9593 ค1411ร พยCHECK SHELVES